2B communicatiecoaching laat techniek spreken voor specialisten op het gebied van domotica en gebouwautomatisering

hoe werkt communicatiecoaching? | #laattechniekspreken

Elk traject begint met een intake. Dit kan al dan niet in combinatie zijn met een collega, de leidinggevende of bijvoorbeeld iemand van de afdeling personeelszaken / HRM. Hierin wordt gekeken welke aspecten van toepassing zijn op de betreffende persoon / personen. Welke aandachtspunten op het gebied van communicatie leven er bijvoorbeeld binnen de organisatie?

Op basis van de intake stelt Jan van den Broek van 2B communicatiecoaching een maatwerk-traject op en plannen we in gezamenlijk overleg dagdelen in met daarbinnen een combinatie van een deel theorie / achtergrond en eventueel praktische begeleiding ‘ter plekke’.

Met het bieden van maatwerk kiest 2B communicatiecoaching te allen tijde voor een zo praktisch mogelijke aanpak en wordt over het algemeen ingezoomd op de dagelijkse activiteiten en de manier waarop hierin wordt gecommuniceerd.

Jan van den Broek kan daarbij de (technische) man of vrouw desgewenst begeleiden binnen zijn of haar activiteiten. Zo doende ervaart Jan zelf waar verbetering op het vlak van communicatie mogelijk is en kan hij daar in het coach- / trainingstraject verder op inzoomen.

Eén van de voordelen van het inzetten van Jan is dat hij de taal van de techniek – het ‘vakjargon’ – spreekt, aangezien hij zelf oorspronkelijk een opleiding in de (elektro)techniek heeft. Dit maakt het contact onderling – zowel met degene die wordt gecoacht als met zijn of haar gesprekspartners – laagdrempelig en daarmee relatief eenvoudig.

Ook kan Jan ruim putten uit zijn eigen (praktijkgerichte) ervaringen en aan de hand van een grote hoeveelheid voorbeelden ingaan op de actualiteit binnen de vakgebieden:

 • elektrotechniek
 • bouw
 • mechatronica
 • elektronica
 • (maak)industrie
 • duurzaamheid
 • domotica
 • aandrijftechniek
 • parkeren
 • gebouwautomatisering
 • besturingstechniek
 • mobiliteit


Op basis van een maatwerk-traject wordt door Jan gewerkt in een combinatie van theorie en (ervaringen uit de) praktijk.

Ook is praktische begeleiding ‘ter plekke’ mogelijk.