2B communicatiecoaching laat techniek spreken voor specialisten op het gebied van domotica en gebouwautomatisering

waarom kiezen voor communicatiecoaching? | #laattechniekspreken

Technici – denk hierbij aan domotica-programmeurs, system integrators, systeemarchitecten en andere specialisten op het gebied van gebouwautomatisering en domotica – hebben tijdens hun dagelijkse werkzaamheden vaak te maken met contactpersonen vanuit uiteenlopende disciplines. Denk hierbij aan personen zoals adviseurs, architecten, werktuigkundig- en elektrotechnisch installateurs, aannemers; ook eindgebruikers zijn vaak gesprekspartner. Daarnaast is er natuurlijk nog contact met collega’s, leidinggevenden, projectleiders, inkopers, et cetera.

Al met al spreken deze mensen vaak een andere ‘taal’ en / of hebben zij andere doelstellingen. Herkenbaar?

Helder kunnen communiceren is binnen dit vakgebied dan ook een absolute must. Jan van den Broek van 2B communicatiecoaching weet dit vanuit zijn eigen ervaringen in de techniek maar al te goed...

  • ...voor het inventariseren van de vraag van de (eind)klant;
  • ...om een vertaalslag te kunnen maken naar of vanuit een andere vakdiscipline;
  • ...bij het geven van een stuk uitleg over de betreffende toepassing;
  • ...om vraag en aanbod te kunnen vertalen;
  • ...voor het doorgeven van de juiste bestelling bij de afdeling inkoop;
  • ...om te zorgen dat correcte facturen worden verstuurd vanuit de financiële afdeling;
  • ...bij contacten met collega’s bínnen de eigen discipline;
  • ...vanwege klachten en ga zo maar door.

Op veel plekken in de organisatie zijn communicatieve verbeteringen mogelijk. Vaak wordt hieraan voorbij gegaan. En wat doe jij? Hoe ga jij hiermee om?

Onze missie luidt: 2B communicatiecoaching optimaliseert de communicatie van technici door het inzetten van coaching op maat. Laat techniek spreken!

Wat dat inhoudt en hoe we dit samen kunnen aanpakken leest u op de betreffende pagina's.